DONATE NOW

Câu Hỏi Thường Gặp về Đơn Xin Community Accelerator Grant

 

Các tài liệu đã dịch dưới đây đang được người bản ngữ đánh giá và có thể được cập nhật nếu phát hiện thấy bất kỳ sự khác biệt nào. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc về các tài liệu, vui lòng liên hệ với accelerator@artsfund.org. Xin lưu ý rằng nhân viên của chúng tôi chỉ có thể giao tiếp bằng tiếng Anh.

Nhấp vào đây để đi đến liên kết tới bản ghi của Hội Thảo Trực Tuyến về Phiên Cung Cấp Thông Tin.

ArtsFund vui mừng thông báo về một chương trình tài trợ mới, Community Accelerator Grant (Tài Trợ Thúc Đẩy Cộng Đồng), đây là một khoản đầu tư lịch sử vào lĩnh vực văn hóa và nghệ thuật của Washington.

Được tài trợ bởi Paul G. Allen Family Foundation, chương trình Community Accelerator Grant sẽ cung cấp các khoản tài trợ không có hạn chế cho các tổ chức phi lợi nhuận về văn hóa trên khắp tiểu bang Washington với số tiền từ $2.500 đến $25.000. Khoản tài trợ sẽ cung cấp nguồn vốn thiết yếu cho các tổ chức văn hóa của Washington, bao gồm các tổ chức bộ lạc và được tài trợ về tài chính, có nhiệm vụ chính là sản xuất hoặc hỗ trợ các hoạt động văn hóa và nghệ thuật.

Số tiền tài trợ sẽ không có hạn chế, cho phép các tổ chức nhận tài trợ sử dụng khoản tài trợ theo cách mà họ xác định và ưu tiên để có tác động cao nhất.

Liên kết đến đơn xin sẽ được đăng trên trang web Community Accelerator Grant vào lúc 12:00 trưa ngày 4 tháng 1. Hạn cuối để nộp đơn là 5:00 chiều ngày 31 tháng 1. Vui lòng xem Câu Hỏi Thường Gặp dưới đây trước khi nộp đơn và liên hệ accelerator@artsfund.org nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào.

Đủ Điều Kiện

1. Các yêu cầu đủ điều kiện để nộp đơn xin Community Accelerator Grant là gì?

● Community Accelerator Grant nhằm mục đích tài trợ cho lĩnh vực nghệ thuật và văn hoá của Tiểu Bang Washington. Các tổ chức 501(c)(3), các tổ chức được tài trợ bởi một tổ chức 501(c)(3) hoặc các tổ chức bộ lạc đủ điều kiện nộp đơn. Ngoài ra, các tổ chức phải:

o Có ngân sách hoạt động trung bình hàng năm lớn hơn $25.000 trong khoảng thời gian ba năm;

o Có nhiệm vụ chính là sản xuất hoặc hỗ trợ các hoạt động văn hóa và nghệ thuật.

● Các tổ chức được coi là không đủ điều kiện bao gồm là

o Các cá nhân

o Các tổ chức vì lợi nhuận

o Các tổ chức ủng hộ chính trị

o Các tổ chức bên ngoài Tiểu Bang Washington

o Nhà thờ và các tổ chức tôn giáo

2. Có bất kỳ hướng dẫn đặc biệt nào dành cho các tổ chức được tài trợ bởi 501(c)(3) không?

● Các tổ chức được tài trợ về tài chính có thể nộp đơn theo nhà tài trợ tài chính của họ. Xin hãy ghi nhớ là những yêu cầu ngân sách tối thiểu $25.000 áp dụng cho tổ chức của quý vị chứ không áp dụng cho nhà tài trợ tài chính của quý vị.
● Trong đơn của quý vị:

o Ngày thành lập tổ chức: Nhập ngày thành lập tổ chức của quý vị, không phải ngày thành lập của nhà tài trợ tài chính của quý vị.
o Địa chỉ gửi thư: nhập địa chỉ gửi thư của nhà tài trợ tài chính của quý vị.
o EIN: Nhập EIN (Mã Số Định Danh của Chủ Lao Động) của nhà tài trợ tài chính của quý vị.
o Đơn 990: Tải lên biểu mẫu Đơn 990 của nhà tài trợ tài chính của quý vị.
o Biểu mẫu thông tin tài chính: Nhập ngân sách và số liệu thực tế về tổ chức của quý vị chứ không phải nhà tài trợ tài chính của quý vị.
o Nhân khẩu học của Thành Viên Hội Đồng Quản Trị: Nếu tổ chức có ban giám đốc điều hành, làm ơn điền vào bản khảo sát nhân khẩu học dựa vào ban đó. Nếu tổ chức không có ban giám đốc điều hành, hãy điền bản khảo sát dựa vào nhóm cố vấn của tổ chức. Nếu cả hai điều trên đều không áp dụng, làm ơn chọn trường “Không biết/không muốn trả lời/không phù hợp”. Các tổ chức được tài trợ về tài chính không cần bao gồm thông tin nhân khẩu học của hội đồng quản trị nhà tài trợ tài chính của họ.

3. Community Accelerator Grant có giới hạn các tổ chức nghệ thuật không?

● Cơ hội tài trợ này chỉ dành cho các tổ chức có nhiệm vụ chính là sản xuất hoặc hỗ trợ các hoạt động văn hóa và nghệ thuật.

4. Tổ chức có thể nộp đơn xin tài trợ cho một chương trình cụ thể về sản xuất hoặc hỗ trợ các hoạt động văn hóa và nghệ thuật, ngay cả khi đó không phải là nhiệm vụ chính của tổ chức không?

● Không. Cơ hội tài trợ này dành cho các tổ chức có nhiệm vụ chính là sản xuất hoặc hỗ trợ các hoạt động văn hóa và nghệ thuật. Các chương trình thuộc các danh mục này được điều hành bởi các tổ chức có nhiệm vụ lớn hơn sẽ không đủ điều kiện nhận cơ hội này.

5. Nếu $25K là ngân sách hoạt động thấp nhất thì có quy mô ngân sách cao nhất không?

● Không.

6. Ngân sách hoạt động trung bình hàng năm được tính như thế nào?

● Ngân sách hoạt động trung bình hàng năm được tính bằng cách cộng tổng doanh thu của quý vị trong hai năm tài chính hoàn thành gần đây nhất với doanh thu dự toán cho năm tài chính hiện tại của quý vị và chia cho 3. Nếu con số này bằng hoặc lớn hơn $25.000, thì tổ chức của quý vị đã vượt qua yêu cầu về ngân sách.

7. Tổ chức của tôi có trụ sở tại Oregon/Idaho nhưng nhiều người khách của chúng tôi là cư dân Washington, chúng tôi có thể nộp đơn không?

● Không. Ngay cả khi tổ chức của quý vị phục vụ cư dân Washington, tổ chức của quý vị phải được đặt tại Tiểu Bang Washington để đủ điều kiện.

8. Chúng tôi có đủ điều kiện nếu chúng tôi là một tổ chức bộ lạc không?

● Có, miễn là quý vị đáp ứng các yêu cầu khác. Làm ơn cho biết trong đơn rằng quý vị là một tổ chức bộ lạc.

9. Những tổ chức được cấp ArtsFund hiện tại hoặc trước đây có đủ điều kiện để nộp đơn không? Những tổ chức được cấp ArtsFund có nhiều cơ hội cao hơn được tài trợ hơn không?

● Những tổ chức được cấp ArtsFund có khả năng để nộp đơn miễn là họ đáp ứng các yêu cầu đủ điều kiện khác. Nếu tình trạng hiện tại của tổ chức quý vị tổ chức đó là được cấp tài trợ ArtsFund hiện tại hoặc trước đây sẽ không ảnh hưởng đến khả năng tổ chức của quý vị nhận được tài trợ trong thời điểm bây giờ.

● Những tổ chức được cấp ArtsFund hiện tại hoặc trước đây không được bảo đảm tài trợ thông qua chương trình này.

10. Tổ chức của tôi đã nhận được một khoản tài trợ thông qua chương trình Nonprofit Community Recovery Grant (NCR, Tài Trợ Phục Hồi Cộng Đồng Cho Tổ Chức Phi Lợi Nhuận) vào năm ngoái. Chúng tôi có khả năng nhận khoản tài trợ này không?

● Tổ chức đã nhận được tài trợ NCR có thể có khả năng đơn xin, nhưng tính đủ điều kiện không được bảo đảm. Các yêu cầu trong chương trình này là khác nhau đối với chương trình NCR, vì vậy làm ơn xem lại tất cả các yêu cầu về tính đủ điều kiện để xem liệu tổ chức của quý vị có đủ điều kiện hay không.

11. Các tổ chức văn hóa có thể nộp đơn không?

● Các tổ chức văn hóa có thể nộp đơn, miễn là công việc của họ có thành phần nghệ thuật. riêng biệt

● Làm ơn liên hệ với accelerator@artsfund.org nếu quý vị không chắc chắn liệu tổ chức của quý vị có đủ điều kiện hay không.

Thông Tin Tài Chính

12. Trong biểu đồ thông tin về tổ chức, các tổ chức cần thiết để nhập dữ liệu tài chính cho Năm Tài Chính 2021 và Năm Tài Chính 2022 (lập ngân sách cho Năm Tài Chính 2023) – đó là dữ liệu thực tế hay số tiền được lập ngân sách
● làm ơn sử dụng số liệu thực tế cho các giai đoạn tài chính đã hoàn thành và sử dụng số tiền được lập ngân sách cho các năm tài chính chưa kết thúc.

13. Sự khác biệt giữa doanh thu kiếm được và doanh thu đóng góp là gì?
● Doanh thu kiếm được là bất kỳ khoản tiền nào nhận được để đổi trực tiếp lấy hàng hóa, chương trình hoặc dịch vụ; các khoản tiền đó bao gồm phí trả cho việc lập chương trình, thu nhập hợp đồng, bán vé, nhượng quyền, phí thành viên và các mặt hàng trong cửa hàng lưu niệm. Thu nhập từ đóng góp là bất kỳ khoản tiền nào nhận được mà không trực tiếp đổi lấy hàng hóa, chương trình hoặc dịch vụ; các khoản tiền đó bao gồm khoản tài trợ, đóng góp cá nhân, tài trợ của chính phủ, hỗ trợ quỹ và tài trợ.

14. Tại sao dòng chi phí nhân viên sự tách biệt riêng với chi phí hoạt động?
● Chi phí nhân viên sự cần được đưa vào dòng chi phí hoạt động của quý vị (nếu phù hợp). Chúng tôi yêu cầu riêng số liệu này cho mục đích nghiên cứu và hỗ trợ. Chi phí nhân viên sự chỉ là những chi phí liên quan đến tiền lương; các khoản chi phí này bao gồm tiền lương, tiền công, bảo hiểm tiền lương và phúc lợi của nhân viên. Các khoản trợ cấp và các dịch vụ theo hợp đồng không thuộc chi phí nhân sự. Nếu tổ chức của quý vị không có nhân viên được trả lương, làm ơn nhập 0.

Sử Dụng Khoản Tài Trợ

15. Tại sao đơn hỏi chúng tôi về dự định sử dụng khoản tài trợ?
• Câu hỏi này nhằm mục đích tìm hiểu nhu cầu của các tổ chức trong lĩnh vực văn hóa và nghệ thuật của Washington. Câu trả lời này sẽ không được sử dụng để tính toàn số tiền tài trợ của quý vị.

16. Tôi có phải báo cáo rằng khoản tài trợ đã được sử dụng theo cách đã được viết trong đơn không? Liệu tổ chức của tôi có bị phạt nếu chúng tôi sử dụng khoản tài trợ cho một lĩnh vực khác không?

• Không. Không cần báo cáo cho khoản tài trợ này. Các khoản tài trợ không bị hạn chế và các tổ chức nhận được cần sử dụng khoản tài trợ khi họ thấy phù hợp.

17. Có bất kỳ hạn chế nào về khoản tài trợ có thể được chi tiêu vào việc gì không?
• Có. Không thể chi tiền cho các dịch vụ và/hoặc hỗ trợ yêu cầu tham gia bất kỳ hội thảo, buổi thực hiện hoặc hướng dẫn tôn giáo nào như một điều kiện để nhận được hỗ trợ; hội thảo, buổi thực hiện hoặc hướng dẫn về tôn giáo. Các chi phí không đủ điều kiện khác bao gồm: chi tiêu phi cá nhân không liên quan đến kinh doanh (ví dụ: thế chấp nhà, dịch vụ tiện ích như điện và nước.).

Khảo Sát Về Nhân Khẩu Học

18. Đối với các mục đích của khảo sát về nhân khẩu học, định nghĩa của nhân viên là gì?
• Đối với các tổ chức có nhân viên được trả lương, hãy bao gồm tất cả nhân viên nhận tiền lương (những người được trả lương hoặc tiền công, không phải trợ cấp hoặc thu nhập từ hợp đồng.)

• Đối với các tổ chức do tình nguyện viên điều hành không có nhân viên được trả lương, chỉ bao gồm các tình nguyện viên có vai trò lãnh đạo, quản trị hoặc điều phối chương trình và có trách nhiệm cấp độ quản lý tổ chức hoặc nhóm quan trọng. Một số ví dụ về các vị trí tình nguyện quan trọng có thể bao gồm giám đốc, điều phối viên chương trình hoặc huấn luyện viên nhóm.

19. Chúng tôi có cần hoàn thành khảo sát về nhân khẩu học không? Nếu tôi không muốn cung cấp thông tin cho hội đồng quản trị hoặc nhân viên của mình, tôi có thể chỉ sử dụng cụm từ “không biết/không muốn trả lời/không phù hợp” cho tất cả thành viên hội đồng quản trị/nhân viên không?

• Khảo sát về nhân khẩu học là một câu hỏi mà quý vị phải trả lời. Các nhóm được khuyến khích trả lời chính xác nhất có thể, nhưng quý vị có thể chọn không đưa ra thông tin nhân khẩu học bằng cách trả lời “không biết/không muốn trả lời/không phù hợp” cho tất cả các thành viên trong hội đồng quản trị và nhân viên của quý vị.

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin này để đảm bảo rằng khoản tài trợ được phân chia công bằng cho các nhóm, bao gồm cả những khoản tài trợ tập trung vào kinh nghiệm sống của những người xác định là BIPOC (Người Mỹ da đen, thổ dân châu Mỹ , và người da màu (chẳng hạn như người Mỹ gốc Á và người Mỹ Latinh) , LGBTQ+ (Đồng tính nữ, Đồng tính nam, Song tính, Chuyển giới và Người Có Xu Hướng Tính Dục Khác) và người khuyết tật. Thông tin về nhân khẩu học này sẽ được xem xác khi tính toán số tiền tài trợ cuối cùng, nghĩa là các nhóm không cung cấp thông tin nhân khẩu học đầy đủ sẽ không có khả năng sử dụng thông tin nhân khẩu học đó khi tính toán số tiền tài trợ.

Tiêu Chí Đánh Giá

20. Có một khoảng rộng giữa $2.500 và $25.000 cho số tiền tài trợ. Quý vị sẽ sử dụng cách nào lựa chọn ai nhận được bao nhiêu tiền?
● Các tổ chức được tự do hỏi cho bất kỳ số tiền tài trợ nào. Chúng tôi khuyên các tổ chức hỏi cho số tiền tài trợ mà sẽ thúc đẩy khả năng tổ chức của quý vị đầu tư vào nhiệm vụ và vai trò thiết yếu để phục vụ cộng đồng của quý vị.

21. Khi nào các quyết định tài trợ sẽ được đưa ra?
● Các tổ chức sẽ được thông báo về tình trạng số tiền tài trợ của họ vào tháng 3 của năm 2023. Tiền sẽ được phân phát đến người nhận trước ngày 31 tháng 3 năm 2023.

22. Câu “Chúng tôi tin tưởng vào việc thúc đẩy công bằng qua việc tập trung vào những người bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi sự áp bức có hệ thống, bao gồm (BIPOC) (Người Mỹ da đen, thổ dân châu Mỹ , và người da màu (chẳng hạn như người Mỹ gốc Á và người Mỹ Latinh, LGBTQ+ (Đồng tính nữ, Đồng tính nam, Song tính, Chuyển giới và Người Có Xu Hướng Tính Dục Khác) và người khuyết tật” có ý nghĩa gì?
● ArtsFund khuyến khích các nộp đơn xin là những người làm việc với tổ chức nông thôn và những tổ chức tập trung vào kinh nghiệm sống của những người xác định là BIPOC (Người Mỹ da đen, thổ dân châu Mỹ , và người da màu (chẳng hạn như người Mỹ gốc Á và người Mỹ Latinh,, LGBTQ+ (Đồng tính nữ, Đồng tính nam, Song tính, Chuyển giới và Người Có Xu Hướng Tính Dục Khác) và người khuyết tật.

Cổng Thông Tin Tài Trợ WizeHive

23. Khi nào đơn xin sẽ chuẩn bi để sử dụng?
● Liên kết đến đơn xin sẽ được đăng trên trang web Community Accelerator Grant vào lúc 12:00 trưa ngày 4 tháng 1. Hạn cuối để nộp đơn là 5:00 chiều ngày 31 tháng 1.

24. Hạn nộp đơn có thể thay đổi để nộp trễ không?
● Không. Chúng tôi không thể chấp nhận các đơn nộp trễ.

25. Tôi có phải hoàn thành đơn xin của mình trong tất cả một lần không? Người khác trong tổ chức của tôi có thể giúp tôi điền đơn không?
● Không, quý vị có thể đăng nhập vào tài khoản WizeHive của mình để thực hiện các thay đổi đối với đơn của mình bất cứ lúc nào trong thời gian quy định cho đơn xin (12:00 trưa ngày 4 tháng 1 – 5:00 chiều ngày 31 tháng 1). Quý vị sẽ có thể thiết lập tài khoản WizeHive khi cổng thông tin đơn xin mở ra. Chỉ một người từ mỗi tổ chức có thể tạo thông tin đăng nhập, thông tin này có thể được chia sẻ với những người khác trong tổ chức của quý vị.

26. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi nhận ra mình đã mắc lỗi trong đơn sau khi nộp? Tôi có khả năng sửa lỗi không?
● Sau khi nộp đơn, quý vị không thể chỉnh sửa đơn. Nếu quý vị cần chỉnh sửa trước thời hạn nộp đơn, làm ơn liên hệ với accelerator@artsfund.org hoặc gọi tới số (206) 788-3043.

27. Nếu tôi cần thêm hỗ trợ kỹ thuật cho đơn của mình, tôi sẽ liên hệ với ai?
● Quý vị có thể liên hệ với nhân viên tại ArtsFund: gửi email tới địa chỉ accelerator@artsfund.org hoặc gọi
206-788-3043 nếu cần thêm hỗ trợ hoặc có thêm câu hỏi.

● Một hội thảo trực tuyến về thông tin công khai đã được tổ chức vào ngày 9 tháng 12. Bản ghi của hội thảo trực tuyến sẽ có trên trang web Accelerator sau đó. Bản ghi của hội thảo trực tuyến bao gồm phụ đề được tạo tự động và phiên dịch ASL (Ngôn ngữ ký hiệu của Mỹ) . Hội thảo trực tuyến cũng sẽ được lồng tiếng sang các ngôn ngữ khác. Các phiên bản lồng tiếng sẽ được đăng trên trang web Accelerator ngay khi có sẵn.